Avitelos kandidatų privatumo politika

UAB „Avitelos prekyba“, juridinio asmens kodas 142054984, buveinės adresas: Taikos pr. 15, LT-91135 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau - bendrovė) yra asmens duomenų, gautų tais atvejais, kai asmuo lankosi mūsų interneto svetainėje arba pateikia CV dėl darbo pozicijos, valdytojas. Tai reiškia, kad UAB „Avitelos prekyba“ savarankiškai arba kartu su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones ir įsipareigoja gerbti ir saugoti asmens duomenis ir asmenų privatumą. UAB „Avitelos prekyba“ valdo prekių ženklus „Avitela“ ir „Elektromarkt“.

Šis privatumo pranešimas:

 • apibrėžia bendrovės įsipareigojimą ir atsakomybę, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą;
 • paaiškina, kaip bendrovė renka, naudoja ir saugo (tvarko) asmens duomenis;
 • informuoja duomenų subjektus apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.

Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.
Privatumo pranešimas (paskutinį kartą atnaujintas 2020 m. lapkritį) taikomas tais atvejais, kai asmuo lankosi mūsų interneto svetainėje arba pateikia CV dėl darbo pozicijos. Privatumo pranešimas netaikomas atvejais, kuomet naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net jei prie jų jungiamasi naudojantis bendrovės tinklu ar paslaugomis.

Sąvokos:

 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.
 • Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo: bendrovės klientas, kandidatas į darbą, darbuotojas, partneris, lankytojas.
 • Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.
 • Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu bendrovės siūlomi produktai ir (ar) paslaugos.

Kaip renkame Jūsų asmens duomenis?

Kaip minėta, Jūsų asmens duomenis gaunami Jums lankantis mūsų svetainėje (pavyzdžiui, slapukų pagalba) arba Jums patalpinus savo CV duomenų bazėje.

Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis?

Duomenys, kuriuos įvesite į Avitela įdarbinimo platformą dar kitaip vadinama – duomenų bazė- yra tvarkomi pagal galiojantį Duomenų Apsaugos reglamentą, siekiant įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumą. Jūsų duomenys taip pat gali būti tvarkomi ir vykdant kitas atrankas Avitelos įmonėje, jei jie atitiktų keliamus reikalavimus.

Jei konkrečiame atrankos konkurse Jūsų kandidatūra nebus pasirinkta, Avitela pasilieka teisę tvarkyti Jūsų duomenis pagal galiojantį Duomenų Apsaugos reglamentą bei, atsiradus Jūsų duomenis atitinkančiai pozicijai, su Jumis susisiekti. Tai taikytina ir tuo atveju, jei savo duomenis atsiuntėte į duomenų bazę nekandidatuodamas į konkrečią poziciją, o siekdamas būti svarstomas kaip potencialus kandidatas į laisvas pozicijas Avitelos įmonėje ateityje.

Kokios informacijos mums reikia?

Prašome siųsti CV tik su tokia informacija, kuri galėtų padėti geriau įvertinti Jus, kaip potencialų kandidatą, ir Jūsų karjeros galimybes Avitelos įmonėje. Asmeninės informacijos, kuri nėra reikšminga vertinant Jūsų kandidatūrą į bet kurią iš Avitelos siūlomų pozicijų (pavyzdžiui, politinės pažiūros, sveikatos būklė), prašome nesiųsti. Avitela neprisiima atsakomybės už tokių papildomų duomenų saugumą bei teisėtą tvarkymą.

Kartu su pridedamu CV, privalomai prašome užpildyti ir specialią formą, kurioje turite pateikti savo vardą ir pavardę, telefoną, miestą, el. pašto adresą bei motyvacinį laišką.

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Jeigu pildant kandidatavimo formą pažymima, kad norima dalyvauti ir kitose atrankose, kandidato duomenys laikomi vienerius metus po formos užpildymo. Jeigu kandidatas pažymi, kad kitose atrankose dalyvauti nepageidauja, jo duomenys yra ištrinami iškart po pozicijos užpildymo arba skelbimo išėmimo.
Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Kaip naudojame slapukus?

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis bendrovės svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek bendrovės teikiamas paslaugas.

Kokius slapukus renkame?

Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
__cfduid avitela.lt Naudojamas turinio tinklo „Cloudflare“, kad būtų galima nustatyti patikimą interneto srautą 29 dienos HTTP
laravel_session karjera.avitela.lt Naudojamas puslapio savininkų kuomet yra keliamas arba atnaujinamas puslapio turinys 1 diena HTTP
XSRF-TOKEN karjera.avitela.lt Užtikrina lankytojų naršymo saugumą užkertant kelią užklausų klastojimui keliose svetainėse 1 diena HTTP

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Būtini slapukai bus įrašomi iš karto. Kitų slapukų įrašymą į Jūsų galinį įrenginį galite valdyti iššokančiame lange atidarius mūsų svetainę. Visi, išskyrus būtinus slapukus, bus įrašomi tik su Jūsų aktyviai išreikštu sutikimu.

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite šiuose adresuose: AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
 • kreiptis į bendrovę su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • kreiptis į bendrovę su prašymu perkelti Jūsų asmens duomenis kitam valdytojui arba tvarkytojui;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 • bet kada atšaukti savo duotą sutikimą (dėl atrankos į darbo poziciją arba slapukų) nepatiriant jokių neigiamų pasekmių.

Jeigu Jums kelia susirūpinimą bendrovės veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į bendrovę bet kuriuo Jums patogiu būdu.

 • raštu – el. paštu: [email protected]
 • žodžiu – telefonu 8 700 38500
 • raštu – adresu: Taikos pr. 15, Klaipėda
 • atvykus į bet kurią bendrovės parduotuvę.

Nepavykus išspręsti klausimo su bendrove, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją www.vdai.lt, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Kaip sužinoti apie šio pranešimo pakeitimus?

Plečiantis veiklai ir paslaugoms, mums gali prireikti atnaujinti šį privatumo pranešimą. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šio privatumo pranešimo versiją.

Jei atliksime esminius šio pranešimo pakeitimus, mes apie tai iš anksto informuosime paskelbdami pranešimą mūsų interneto svetainėje.